โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ (โค้ชประกันภัยรถยนต์ ) (ผมจะเป็น ผู้ฝึกสอนงาน ประกันภัยรถยนต์ ฟรี ให้กับท่าน) ตอบทุกคำถาม ที่ท่าน ต้องการรู้ และช่วยให้ท่าน ลดรายจ่าย^เพื่อรายได้ สำนักงานตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย นายสัมพันธ์ กิตติวรวิศาล (รหัสตัวแทน AM00062781 ผู้แจ้งงาน)ใบอนุญาตเลขที่ 5804004537 (หมดอายุ 01/03/23)

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

>แชร์กันหน่อย ใครไม่รู้ ประกันภัยชั้น 1, 2+, 2, 3+, 3 ต่างกันอย่างไร

แชร์กันหน่อย ใครไม่รู้ 

ประกันภัยชั้น 1, 2+, 2, 3+, 3 

ต่างกันอย่างไรวันนี้พี่สิงโตจะพาทุกคนมารู้จักกับประกันภัยรถยนต์ที่คนมีรถ ... 

จำเป็นต้องรู้! ประกันภัยรถยนต์ มีอยู่ 2 ชนิด

          ชนิดแรก คือ ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เราเรียกกันว่า ประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งกฎหมายบังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหาย เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าปลงศพให้ในกรณีเสียชีวิต อย่างไรก็ตามการประกันภัยภาคบังคับนี้ จะไม่ให้ความคุ้มครองถึงทรัพย์สินนะครับ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้ประสบภัยก็ตาม

          ดังนั้น เจ้าของรถจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงการประกันภัยชนิดที่สองซึ่งก็คือ ประกันภัยภาคสมัครใจ นั่นเอง โดยในส่วนประกันภัยภาคสมัครใจนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจตามชื่อเลยครับ พูดกันง่ายๆ ก็คือ เจ้าของรถจะทำหรือไม่ทำก็ได้ กฎหมายไม่บังคับ ไม่ซื้อก็ไม่ผิด แต่ถ้าซื้อไว้แล้ว จะอุ่นใจกว่ามากนะครับ โดยความคุ้มครองในส่วนประกันภัยภาคสมัครใจนี้ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัยภาคบังคับ ทั้งในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมทั้งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก และในส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ยิ่งไปกว่านั้นประกันภัยภาคสมัครใจยังอาจให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงรถยนต์คันเอาประกันภัยอีกด้วย ซึ่งความคุ้มครองที่ได้รับจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก ดังต่อไปนี้

          ประเภท 1 ประกันยอดฮิตที่คุ้มครองเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่ากรณีชนรถ ชนเสา ไฟไหม้ น้ำท่วม รอยหมากัด รอยแมวข่วนก็คุ้มครอง แต่ทั้งนี้คุ้มครองภายใต้เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยนะครับ โดยจะให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก และในส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองถึงความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมถึงคุ้มครองถึงรถคันเอาประกันภัยในกรณีรถสูญหายหรือไฟไหม้ด้วย หรือถ้าจะจำง่ายๆคือ "ประเภท 1 จ่ายทั้งเขา และจ่ายทั้งเรา" นั่นเอง 

          ประเภท 2+ จะให้ความคุ้มครองคล้ายกันกับประกันภัยประเภท 1 เกือบทุกอย่างทั้งในเรื่องความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงกรณีรถคันเอาประกันภัยเกิดสูญหายหรือไฟไหม้ประกันภัยประเภทนี้ก็ยังคงให้ความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ประกันภัยประเภทนี้ จะให้ความคุ้มครองรถคันเอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น หากไม่ใช่กรณีชนกับยานพาหนะทางบก เช่น ขับรถไปชนกับเสาไฟฟ้า บริษัทประกันภัยจะยังคงชดใช้ค่าเสียหายของเสาไฟฟ้าให้ตามปกติในหมวดความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก แต่จะไม่ให้ความคุ้มครองแก่รถคันเอาประกันภัยในกรณีนี้ เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก

          ประเภท 2 จะให้ความคุ้มครองในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเหมือนกับประกันประเภท 1 ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แต่สำหรับความคุ้มครองในส่วนของรถยนต์คันเอาประกันจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีสูญหายหรือไฟไหม้เท่านั้น แต่จะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกัน ดังนั้น หากรถคันเอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากกรณีน้ำท่วม หรือเกิดรอยขีดข่วน ประกันประเภท 2 ไม่คุ้มครองนะครับ 

          ประเภท 3+ จะให้ความคุ้มครองในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งในส่วนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามปกติ นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของรถคันเอาประกันภัยด้วย โดยจะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น แต่จะไม่คุ้มครองถึงกรณีรถคันเอาประกันภัยสูญหายหรือไฟไหม้นะครับ

          ประเภท 3 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แต่จะไม่ให้ความคุ้มครองถึงรถคันเอาประกันเลยไม่ว่าความเสียหายนั้นจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม หรือถ้าจะจำง่ายๆ คือ "ประเภท 3 จ่ายแต่เขา ไม่จ่ายเรา" นั่นเอง 

          เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะรู้จักประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทกันมากขึ้นแล้ว ต่อจากนี้การตัดสินใจที่จะเลือกซื้อประกันให้เหมาะสมกับเราก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ให้คำนึงถึงความจำเป็น ลักษณะการใช้งาน รวมถึงนิสัยของเราว่าเป็นผู้ขับขี่แบบไหนแล้วตัดสินใจได้เลยครับ เพราะท้ายที่สุดเรื่องอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อรับมือจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ได้ ดังนั้น มีประกันไว้ อุ่นใจเสมอครับ


ที่นี่เปิดบริการ 7 วัน 24 ชม.ครับ
คุ้มครองทันที.สมัครสมาชิก ฟรี 
พร้อมรับสิทธิพิเศษ มากมาย

เลือกซื้อประกัน ง่ายแค่ปลายนิ้ว
-มีบริษัทชั้นนำให้เลือกมากมาย
-สามารถเปรียบเทียบราคาได้เอง

-เลือกซื้อได้เองที่นี่เลยไม่ต้องรอ
“คลิกแล้ว รับกรมธรรม์เลย ”

-มาตราฐานการรับรอง
-คปภฯ
-DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ
-สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
-GEOฯ

หากมีข้อสงสัยโทรในลิ้ง https://insure.724.co.th/u/AM00062781 ได้เลยครับ
จะมี เจ้าหน้าที่.ให้บริการ 24 ชม.ครับ
------------------------------

 TAG

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

>ทำยังไงดี?​ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน!

ทำยังไงดี?​ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน!ทำไงดี? เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน!


1. ทันทีที่รถเกิดอุบัติเหตุขึ้น ให้หยุดรถ ห้ามเคลื่อนย้าย และอย่าหนีเป็นอันขาด ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก เพราะหากผู้ขับขี่หลบหนี หรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ กฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนี หรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่ จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ (พ.ร.บ. จราจรทางบก มาตรา 78)


2. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูที่เกิดเหตุ และตีเส้นตำแหน่งรถ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ถ่ายรูปความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ่ายที่เกิดเหตุ ถ่ายรูปรถเรา และรถคู่กรณี


3. แจ้งเคลมกับศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าทำประกันทันที ทั้งนี้ลูกค้าควรทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ในการแจ้งอุบัติเหตุแก่พนักงานรับแจ้งเหตุดังต่อไปนี้

- ชื่อ - นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ ขณะเกิดเหตุ และผู้แจ้งเหตุ
- รายละเอียดการเกิดเหตุ และสถานที่เกิดเหตุ
- รายละเอียดของรถประกัน (ทะเบียน, รุ่น, ยี่ห้อ)

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานรับแจ้งเหตุ


5. เตรียมเอกสารสำหรับยื่นให้พนักงานสำรวจภัย เมื่อมาถึงให้พร้อม ดังต่อไปนี้

- สำเนาทะเบียนรถ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบขับขี่
- สำเนากรมธรรม์


6. เมื่อพนักงานสำรวจภัยมาถึงให้ยื่นเอกสารตามรายละเอียดด้านบนให้กับพนักงานสำรวจภัย ซึ่งพนักงานก็จะออกใบเคลมให้ หลังจากนั้นลูกค้าก็สามารถดำเนินการนำรถเข้าจัดซ่อมตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์คู่สัญญาได้ทันที
-----------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อประกันออนไลน์ ที่ไหนดี...?
ที่นี่เปิดบริการ 7 วัน 24 ชม.ครับ
คุ้มครองทันที.สมัครสมาชิก ฟรี 
พร้อมรับสิทธิพิเศษ มากมาย

เลือกซื้อประกัน ง่ายแค่ปลายนิ้ว
-มีบริษัทชั้นนำให้เลือกมากมาย
-สามารถเปรียบเทียบราคาได้เอง

-เลือกซื้อได้เองที่นี่เลยไม่ต้องรอ
“คลิกแล้ว รับกรมธรรม์เลย ”

-มาตราฐานการรับรอง
-คปภฯ
-DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ
-สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
-GEOฯ

หากมีข้อสงสัยโทรในลิ้ง https://insure.724.co.th/u/AM00062781 ได้เลยครับ
จะมี เจ้าหน้าที่.ให้บริการ 24 ชม.ครับ
------------------------------


คลิกเว็บ โค้ช สัมพันธ์ 
------------------------------
คลิกเพจเช็คประกันรถ
------------------------------
สมัครสมาชิก ฟรี รับส่วนลดพิเศษ 5%
------------------------------
คลิกไปที่ช่อง ยูทูบ โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ :

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

>ช็อกสภาพเบนซ์ผู้ประกาศ‘กฤต’หลังโดนน้ำท่วมทั้งคัน แต่เจอค่าซ่อมสุดช็อกยิ่งกว่า

ช็อกสภาพเบนซ์ผู้ประกาศ‘กฤต’หลังโดนน้ำท่วมทั้งคัน แต่เจอค่าซ่อมสุดช็อกยิ่งกว่า

กฤต’ โพสต์แคปชั่นว่า “จากวันนั้น ถึงวันนี้..กลับมาดูใจอดีตลูกชายที่ศูนย์ฯ 

ถ้าไม่มีประกันชั้นหนึ่ง พูดเลย อ่วม… หลังจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา ในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง (น้ำรอการระบาย) ในหลายพื้นที่แบบไม่ทันให้ประชาชนได้เตรียมตัว

ในจำนวนนี้รวมถึงผู้ประกาศข่าว ‘กฤต เจนพานิชการ’ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยน้ำท่วมที่จอดรถของคอนโดย่านสุขุมวิท 65 ของผู้ประกาศหนุ่ม ทำให้รถเบนซ์ของเจ้าตัวจมอยู่ใต้น้ำทันที

ล่าสุด ‘กฤต เจนพานิชการ’ ได้โพสต์ภาพรถหรูหลังถูกน้ำท่วมทั้งคัน เป็นสภาพอย่างที่เห็นเละมากๆ มีราและเห็ดขึ้นตามพวงมาลัย เบาะที่นั่ง เกียร์รถจำนวนมาก แถมค่าซ่อมเห็นแล้วช็อกยิ่งกว่า โดยมีราคาค่าซ่อมรถครั้งนี้ถึง 4,132,996 บาท แต่ได้ส่วนลดเหลือ 3,458,598 บาท ซึ่งโชคดีที่หนุ่ม ‘กฤต’ ทำประกันรถชั้นหนึ่งไว้

โดย ‘กฤต’ โพสต์แคปชั่นว่า “จากวันนั้น ถึงวันนี้..กลับมาดูใจอดีตลูกชายที่ศูนย์ฯ ถ้าไม่มีประกันชั้นหนึ่ง พูดเลย อ่วม… อย่าเสียดาย กับค่าเบี้ยประกันไม่กี่หมื่นพูดเลย ไม่อยากจะคิดว่าถ้าไม่มีประกันจะยังไง!!!!!! ดอกบานเบอะ ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะ ดอกเห็ด จร้า อยากจมแล้วจบ หรือ จมแล้วเจ็บ เลือก”

ขอบคุณที่มา kritjen_tv3ที่มา https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_605704
-----------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อประกันออนไลน์ ที่ไหนดี...?
ที่นี่เปิดบริการ 7 วัน 24 ชม.ครับ
คุ้มครองทันที.สมัครสมาชิก ฟรี 
พร้อมรับสิทธิพิเศษ มากมาย

เลือกซื้อประกัน ง่ายแค่ปลายนิ้ว
-มีบริษัทชั้นนำให้เลือกมากมาย
-สามารถเปรียบเทียบราคาได้เอง

-เลือกซื้อได้เองที่นี่เลยไม่ต้องรอ
“คลิกแล้ว รับกรมธรรม์เลย ”

-มาตราฐานการรับรอง
-คปภฯ
-DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ
-สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
-GEOฯ

หากมีข้อสงสัยโทรในลิ้ง https://insure.724.co.th/u/AM00062781 ได้เลยครับ
จะมี เจ้าหน้าที่.ให้บริการ 24 ชม.ครับ
------------------------------


คลิกเว็บ โค้ช สัมพันธ์ 
------------------------------
คลิกเพจเช็คประกันรถ
------------------------------
สมัครสมาชิก ฟรี รับส่วนลดพิเศษ 5%
------------------------------
คลิกไปที่ช่อง ยูทูบ โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ :

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

> เปิดตัวพรีเซนเตอร์หน้าลูกครึ่งสายฮา คุณตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง

บ.ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
เปิดตัวพรีเซนเตอร์หน้าลูกครึ่งสายฮา 
“ฮีโร่ตัวจริงของคนรักครอบครัว” 
คุณตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง 📣📣ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด คุณตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง
ตลกซุปเปอร์สตาร์แนวหน้าของเมืองไทย

จรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์
การเซ็นสัญญาในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
และรูปแบบการซื้อ-ขายประกันภัยรุ่นใหม่

ซื้อประกันออนไลน์ ที่ไหนดี...?
ที่นี่เปิดบริการ 7 วัน 24 ชม.ครับ
https://insure.724.co.th/u/AM00062781 ที่จะสะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัยสูง และนี่คือก้าวแรกที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ของเรา

ทั้งนี้บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นจากการออกรายการของครอบครัวบริบูรณ์
ซึ่งคุณตั๊ก บริบูรณ์ มีความเป็นฮีโร่ของลูกและภรรยา และที่สำคัญคือ
มีความรักความเอาใจใส่ครอบครัว มีความห่วงใยถึงอนาคตของน้องบีลิฟ
และภรรยามาเป็นอันดับแรกเสมอ

ทางบริษัทฯจึงตัดสินใจติดต่อให้คุณ ตั๊ก บริบูรณ์ และครอบครัว
มาเป็นสื่อกลางในการนำเสนอการซื้อประกันรูปแบบใหม่ในยุคนี้
ที่จะส่งต่อไปยังผู้ใช้ทั่วประเทศ และครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเห็นเรา
ในสื่อต่างๆมากขึ้น ทั้งสื่อโทรทัศน์ และ Social Media ต่างๆ

นอกจากนี้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ทาง บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์
ได้มีกำหนดจัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี โดยภายในงานจะมีการแถลงข่าวถึงนโยบาย
และทิศทางการตลาดปี 2561
รวมถึงแผนงานในอนาคต และในงานจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ

โดยมีคุณตั๊ก บริบูรณ์ คุณเอลซี่ และน้องบีลิฟ มาร่วมงานด้วยเช่นกัน
ในวันงานยังมี mini concert จากศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบ
และร่วมรับประทานอาหารเย็น อีกทั้งในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุก
และลุ้นรับของรางวัลพรีเมี่ยมมากมาย และที่พลาดไม่ได้คือ

ในงานนี้ทุกท่านยังจะได้พบและร่วมพูดคุยกับ
คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี (ประธานกรรมการบริษัท)อีกด้วย

งานนี้บอกได้เลยว่าจัดยิ่งใหญ่มากๆ ท่านสมาชิกไม่ควรพลาดเด็ดขาด
และท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจศรีกรุงโบรคเกอร์ นะครับ
----------------------------------

ซื้อประกันออนไลน์ ที่ไหนดี...?
ที่นี่เปิดบริการ 7 วัน 24 ชม.ครับ
คุ้มครองทันที.สมัครสมาชิก ฟรี 
พร้อมรับสิทธิพิเศษ มากมาย

เลือกซื้อประกัน ง่ายแค่ปลายนิ้ว
-มีบริษัทชั้นนำให้เลือกมากมาย
-สามารถเปรียบเทียบราคาได้เอง

-เลือกซื้อได้เองที่นี่เลยไม่ต้องรอ
“คลิกแล้ว รับกรมธรรม์เลย ”

-มาตราฐานการรับรอง
-คปภฯ
-DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ
-สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
-GEOฯ

หากมีข้อสงสัยโทรในลิ้งได้เลยครับ
จะมี เจ้าหน้าที่.ให้บริการ 24 ชม.ครับ

------------------------------
คลิกเว็บ โค้ช สัมพันธ์ 
------------------------------
คลิกเพจเช็คประกันรถ
------------------------------
สมัครสมาชิก ฟรี รับส่วนลดพิเศษ 5%
------------------------------
คลิกไปที่ช่อง ยูทูบ โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ :

https://www.youtube.com/channel/UCQDuLAjF8Rv_jD3eSY9Q21g
จุดเด่นของธุรกิจ MGM ของ ศรีกรุงโบรคเกอร์

สมัครสมาชิกเพียง 200 บาท ได้สิทธิซื้อประกันภัยราคาพิเศษ ตลอดชีพ
มีบริการที่หลากหลาย มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
แนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิก เพื่อนได้ส่วนลด คุณยังได้ค่าแนะนำ
มีรายได้หลายทาง ทั้งขายเอง แนะนำบอกต่อ และบริหารทีม
ลูกค้าต้องซื้อซ้ำทุกปี กฎหมายบังคับ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า
เป็นธุรกิจที่ใหญ่มาก กำลังซื้อมากกว่า 2 แสนล้านบาท/ปี
เริ่มธุรกิจง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และ..ไม่มีเพดานรายได้
ไม่บังคับยอดรายเดือน หรือรายปี แต่..ก็มีรายได้หลักแสนต่อเดือนได้
สามารถโอนผลงาน รายได้ให้ทายาทได้ โดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่

สิ่งที่คุณจะได้รับ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ทีมงานโค้ชสัมพันธ์ศรีกรุงโบรคเกอร์

เคลมสีรอบคัน ทำแล้วดีจริงเหรอ ?