โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ (โค้ชประกันภัยรถยนต์ ) (ผมจะเป็น ผู้ฝึกสอนงาน ประกันภัยรถยนต์ ฟรี ให้กับท่าน) ตอบทุกคำถาม ที่ท่าน ต้องการรู้ และช่วยให้ท่าน ลดรายจ่าย^เพื่อรายได้ สำนักงานตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย นายสัมพันธ์ กิตติวรวิศาล (รหัสตัวแทน AM00062781 ผู้แจ้งงาน)ใบอนุญาตเลขที่ 5804004537 (หมดอายุ 01/03/23)

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

>วิธีง่ายๆ ไม่กี่คลิก! ซื้อประกันภัยผ่านเว็บไซต์


วิธีง่ายๆ ไม่กี่คลิก! ซื้อประกันภัยผ่านเว็บไซต์
หลายๆ ท่านคงกำลังหากรมธรรม์ออนไลน์ที่สมัครง่ายและไม่ต้องยุ่งยากสามารถทำได้ทั้งหมดบนเว็บไซต์ วันนี้ทางเราจะมาแนะนำวิธีซื้อกรมธรรม์ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์กัน
-----------------
1.กรอกข้อมูล
เพียงแค่กรอกข้อมูล
-รุ่นของรถที่เราขับ - เช่น (Honda, Toyota, Mazda)
-ปีของรถ - เช่น (2012, 2017)
-ประเภทของประกันภัยที่สนใจ (ชั้น1 , ชั้น2+ )
 -----------------
2.ค้นหาตามความต้องการของเรา
-เลือกตามบริษัทประกันในดวงใจที่เราชื่นชอบ
-เลือกตามราคาที่ทั้งถูกและดี
-ซ่อมห้าง สำหรับใครที่ชอบและอยากซ่อมในห้างเพียงอย่างเดียว
 -----------------
3.เลือกกรมธรรม์ที่เราสนใจ
จะมีข้อมูลรายละเอียดความคุ้มครองและราคามาให้เราได้เลือกสรรค์และสามารถเปรียบเทียบกันได้ถึง 4 กรมธรรม์
โดยเมื่อเราเลือกได้แล้วก็กด “สนใจเข้าไปได้เลย”
เรากดสนใจเข้ามาเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา

เราสามารถอ่านรายละเอียดอีกครั้งกับกรมธรรม์ที่เราเลือกไว้ จะมีตัวเลือกว่าเราจะรับ พรบ.รถด้วยหรือไม่และหากใครต้องการให้ส่งแบบ EMS ก็เลือกตรงนี้ได้เลยครับ
เรียบร้อยแล้วกด “ยืนยัน” กันเลย
-----------------
4.ขั้นตอนสุดท้าย กรอกข้อมูล
เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ก็เหลือแค่ชำระเงินให้เรียบร้อยโดยบนสามารถเลือกบัตรเครดิตที่ของธนาคารที่จะชำระ และที่สำคัญสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วย หลังจากชำระเงินเรียบร้อย
เราก็จะได้กรมธรรม์ที่ส่งมาให้เราถึงบ้านได้ง่ายๆ เลย ไม่ต้องทิ้งข้อมูลแล้วรอพนักงานติดต่อกลับติดต่อกลับให้เสียเวลาอีกด้วย

--------------
✅ซื้อ พรบ. 24 ชม. ปริ้นต่อภาษีได้เลย
✅ชำระเงิน ผ่านมือถือ และมีอีกหลายช่องทางให้เลือกชำระ
✅ชำระเงิน เข้าบริษัทประกันโดยตรง
คลิกเลย https://bit.ly/2pRIZ2d

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

>วันอาทิตย์ก็ยังออนไลน์ ทักมาหา 724 ได้เลยตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง !! 👉 สนใจทำประกันรถยนต์ ทักแชทเลย !!ซื้อ พรบ. 24 ชม. ปริ้นต่อภาษีได้เลย


🎏 วันอาทิตย์ก็ยังออนไลน์ ทักมาหา 724 ได้เลยตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง !!
👉 สนใจทำประกันรถยนต์ ทักแชทเลย !!
#724เร็วและใส่ใจ
--------------
✅ซื้อ พรบ. 24 ชม. ปริ้นต่อภาษีได้เลย
✅ชำระเงิน ผ่านมือถือ และมีอีกหลายช่องทางให้เลือกชำระ
✅ชำระเงิน เข้าบริษัทประกันโดยตรง
คลิกเลย https://bit.ly/2pRIZ2d
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

>อู่ซ่อมนอกเครือ VS อู่ซ่อมในเครือ


อู่ซ่อมนอกเครือ VS อู่ซ่อมในเครือ

อู่ซ่อมนอกเครือ

1. ไม่สามารถซ่อมได้ทันทีต้องทําการคุมราคา* เพือเสนอราคาจัดซ่อม
2. ผู้เอาประกันหรือเจ้าของรถต้องตังเบิกคุมราคา หรือมอบอํานาจแทนได้
3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถอาจแพงกว่าราคาประเมิน เจ้าของรถต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการซ่อมเอง และต้องสํารองจ่ายเงินค่าซ่อม
ก่อน
4. ไม่สามารถแจ้งเคลมเพิมเติมปญหาทีเกิดขึนจากการซ่อมทีไม่ได้มาตรฐานในภายหลังได้
---------

อู่ซ่อมในเครือ

1. นํารถดําเนินการจัดซ่อมได้ทันทีแต่มีคิวในการจัดซ่อม
2. ไม่ต้องคุมราคาก่อนการจัดซ่อม
3. ไม่ต้องสํารองจ่าย ไม่มีส่วนต่าง เพราะซ่อมในราคามาตรฐานทีบริษัทประกันภัยกําหนด
4. แจ้งเคลมเพิมเติมต่อเนืองได้เพราะบริษัทประกันมีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของอู่ เพือควบคุมคุณภาพและการบริการทีดี

หากคุณนํารถไปเคลมประกันกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัย บริษัทประกันสามารถดําเนินการทังหมดได้ทันทีง่ายต่อการดําเนินการจัด
ซ่อม รวมถึงราคาก็เป็นตามทีกําหนด โดยไม่มีส่วนต่างและยังได้รับบริการตามคุณภาพมาตรฐานทีดี
แต่ถ้าหากต้องการซ่อมกับอู่นอกเครือจริง ๆ คุณก็สามารถทําได้โดยมีขันตอนเพิมขึนมาคือ เมือนํารถเข้าซ่อมอู่นอกเครือ คุณจะไม่
สามารถเข้าซ่อมได้ทันทีต้องให้ทางอู่นัน *ตีราคาค่าซ่อมตามความเสียหายต่าง ๆ ในใบเคลมก่อน (เรียกว่า ขันตอนการคุมราคา) แล้วจึง
ให้ทางบริษัทประกันคุมราคาว่าสามารถรับผิดชอบตามราคานันได้หรือไม่ การคุมราคานีขึนอยู่กับว่า อู่ทีคุณนํารถเข้าไปซ่อมจะมีบริการหรือ
ไม่ โดยคุณสามารถมอบอํานาจให้อู่ดําเนินการแทนได้แต่ถ้าอู่ไม่ทํา คุณจะต้องดําเนินการด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเคลมประกันอย่างสบายใจ เราขอแนะนําให้คุณเลือกเข้าซ่อมรถกับอู่ในเครือของบริษัทประกันภัยจะดีกว่า

เพราะคุณไม่ต้องเสียเวลาในการดําเนินการเองทังหมด ไม่ต้องสํารองจ่ายเงินในการซ่อม และยังมันใจว่าไม่ต้องเสียเงินเพิมจากการเคลม
รถอีกด้วย

----------
ซื้อได้ตลอด 24 ชม.
พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ ราคาสบายกระเป๋า

#ประกันออนใลน์ตลอด24ชม👇👇
คลิกเลย https://bit.ly/2qX7pYg

----------
ท่านสามารถตรวจสอบอู่ใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนีที www.wecanx.co.thวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

> ✅ 724 insure เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ที่เป็นทำการตลอดทั้ง 7 วัน 24 ชั่วโมง ✅ไม่มีวันหยุด

 724 insure เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ที่เป็นทำการตลอดทั้ง 7 วัน 24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด


 724 insure เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ที่เป็นทำการตลอดทั้ง 7 วัน 24 ชั่วโมง
ไม่มีวันหยุด มีบริการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ไว้รองรับลูกค้าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ฯลฯ แถมยังมีบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ให้เลือกอย่างมากมายกว่า 34 บริษัท ! และใครที่ชอบซื้อประกันออนไลน์ต้องที่นี่เลย เพราะแค่อยู่หน้าคอม ฯ ก็สามารถทำประกันภัยออนไลน์ได้แล้ว ระบบความปลอดภัยทางด้านการชำระเงินนั้นมีความปลอดภัยอย่างมาก ๆ จึงเหมาะกับคนที่ชอบความสะดวกสบาย และไม่อยากเสียเวลาเดินทางไปทำประกันอย่างสุด ๆ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://bit.ly/2qX7pYg
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

>ไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่ 7,500.70 บาท ต่อปี ไม่ตรวจสภาพรถยนต์>ไทยวิวัฒน์ ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่ 7,500.70 บาท ต่อปี
--------
ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 7,500 บาท ต่อปี
มาแล้ว ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 7,500 บาท ต่อปี 
รอไม่ได้แล้ว คุ้มครองแบบชั้น 1 มั่นใจถูกกว่าแน่นอน
---------
เงื่อนไข:
- รับรถเก่า อายุสูงสุด 12 ปี
- คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ครบ
- ไม่ต้องตรวจสภาพรถ (หากมีประกันชั้น 1 คุ้มครองต่อเนื่อง)
- ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (อุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก)
- ราคาพิเศษนี้ไม่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ
คลิกเลย 724.co.th
ไม่ตรวจสภาพรถยนต์


ข้ออมูลประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่
7,500.70 บาทสมาชิกตัวแทน Affiliate
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วนแบบ EMS (เพิ่ม 50 บาท)
จุดเด่นของธุรกิจ MGM ของ ศรีกรุงโบรคเกอร์

สมัครสมาชิกเพียง 200 บาท ได้สิทธิซื้อประกันภัยราคาพิเศษ ตลอดชีพ
มีบริการที่หลากหลาย มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
แนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิก เพื่อนได้ส่วนลด คุณยังได้ค่าแนะนำ
มีรายได้หลายทาง ทั้งขายเอง แนะนำบอกต่อ และบริหารทีม
ลูกค้าต้องซื้อซ้ำทุกปี กฎหมายบังคับ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า
เป็นธุรกิจที่ใหญ่มาก กำลังซื้อมากกว่า 2 แสนล้านบาท/ปี
เริ่มธุรกิจง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และ..ไม่มีเพดานรายได้
ไม่บังคับยอดรายเดือน หรือรายปี แต่..ก็มีรายได้หลักแสนต่อเดือนได้
สามารถโอนผลงาน รายได้ให้ทายาทได้ โดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่

สิ่งที่คุณจะได้รับ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ทีมงานโค้ชสัมพันธ์ศรีกรุงโบรคเกอร์

เคลมสีรอบคัน ทำแล้วดีจริงเหรอ ?