โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ (โค้ชประกันภัยรถยนต์ ) (ผมจะเป็น ผู้ฝึกสอนงาน ประกันภัยรถยนต์ ฟรี ให้กับท่าน) ตอบทุกคำถาม ที่ท่าน ต้องการรู้ และช่วยให้ท่าน ลดรายจ่าย^เพื่อรายได้ สำนักงานตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย นายสัมพันธ์ กิตติวรวิศาล (รหัสตัวแทน AM00062781 ผู้แจ้งงาน)ใบอนุญาตเลขที่ 5804004537 (หมดอายุ 01/03/23)

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

[🔴]รถของคุณอายุเท่าไหร่ ทำประกันชั้นใดได้บ้าง ?รถของคุณอายุเท่าไหร่ ทำประกันชั้นใดได้บ้าง ?

รู้ไหมว่ารถของคุณอายุเท่าไหร่ ทำประกันชั้นใดได้บ้าง และประกันแต่ละประเภทรับรถจนถึงอายุเท่าไหร่ นี่คือคำถามที่หลาย ๆ คนยังคงมีความสงสัย ซึ่ง 724 ประกันออนไลน์ ขอชี้แจงคำตอบของปัญหาดังกล่าวให้ได้รับทราบกันครับ
ประกันชั้น 1 รับรถอายุถึง 15 ปี
ปกติแล้วประกันชั้น 1 จะรับเฉพาะรถที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ที่ต่ออายุประกันได้ถึง 15 ปี จะเป็นการต่ออายุต่อเนื่องกับบริษัทประกันเดิม โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาในเรื่องของประวัติผู้เอาประกัน หากประวัติดี ไม่ค่อยมีการเคลม ทางบริษัทอาจรับพิจารณาในการต่อประกันชั้น 1 นอกจากนี้ตัวรถต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีความเสียหายเกินกว่า 4 บาดแผล ทำแล้วคุ้มครองทั้งรถคุณ และรถคู่กรณี ซึ่งถึงแม้ราคาค่าเบี้ยจะสูงกว่าประกันชั้นอื่น แต่ความคุ้มครอง คุ้มค่ากับค่าเบี้ยที่เสียไปแน่นอน
ประกันชั้น 2+ 3+ รับรถอายุถึง 25 ปี 
นับเป็นประกันที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ประกันชั้น 1 เพราะให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกัน เพียงแต่หากเกิดเหตุต้องเป็นรถชนรถเท่านั้นถึงจะได้รับความคุ้มครอง ส่วนเรื่องของสภาพรถไม่มีส่วนในการพิจารณา จะเป็นรถเก่า หรือรถใหม่ก็สามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกิน 25 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการขับขี่ และคนที่ต้องการความคุ้มครองครบ แต่จ่ายเบี้ยน้อย
ประกันชั้น 3 รับรถได้ไม่จำกัดอายุ
คุ้มครองเฉพาะฝั่งคู่กรณีเท่านั้น เนื่องจากประกันชั้น 3 มีราคาถูกมากกว่าประกันชั้นอื่น ความคุ้มครองที่ได้จึงค่อนข้างจำกัด แต่อย่างน้อยก็ยังสบายใจได้ หากเกิดเหตุขึ้นก็ยังมีประกันช่วยจ่ายค่าเสียหายให้กับคู่กรณี
รู้อย่างนี้แล้ว คุณก็สามารถทำประกันให้กับรถทุกคันได้ แต่ขอแนะนำว่าถ้าเป็นรถใหม่มือหนึ่งป้ายแดง คุณควรทำประกันชั้น 1 เพราะให้ความคุ้มครองที่ครบครัน และคุ้มค่ามากที่สุด โดยเฉพาะประกันรถยนต์ที่ 724 ประกันออนไลน์ ซื้อแล้วคุ้มครองทันที รับกรมธรรม์ภายใน 5 นาที (ประกันชั้น 1 ภายใน 4 ชม.) คลิกเลย https://bit.ly/2U50zsh

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

[🔴]โอนรถ..โอนลอย ใช้เอกสารอะไรบ้าง ??


การโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมข้อดี-ข้อเสีย ของการโอนลอย 

การโอนรถ

          พูดถึงเรื่อง การโอนรถ หลายคนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ หรืออยากจะหาข้อมูล แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร และเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ เพื่อให้การโอนรถเป็นไปอย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปสำนักงานขนส่งหลายรอบ วันนี้เราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับโอนรถมาฝากทุกท่าน ทั้งการโอนรถแบบทั่วไป และการโอนลอย

การโอนรถ คือ การโอนกรรมสิทธิ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในรถซึ่งต้องเป็นรถที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  แต่การโอนสิทธิครอบครองที่จดทะเบียนแล้ว เช่น การเปลี่ยนผู้เช่าซื้อ ทางระบบทะเบียนถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเท่านั้น

การโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

          เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถสำคัญมาก เพราะหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถโอนรถได้ และยังทำให้เสียเวลา เสียความอารมณ์ เสียความรู้สึก ดังนั้น ควรเตรียมเอกสารในการโอนรถให้พร้อมซะก่อนค่อยเข้าไปดำเนินการโอนรถ ซึ่งในการโอนรถต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

กรณี เจ้าของรถเสียชีวิตต้องใช้สำเนาใบมรณบัตร

กรณี โอนมรดก ต้องนำคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา

กรณี เป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   
- ในกรณีผู้โอน และ/หรือ ผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง ให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ
   
- สัญญาซื้อขาย พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
   
- แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งลงรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

ขั้นตอนการโอนรถ

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนในการโอนรถ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มคำขอและรับโอนที่ส่วนงานทะเบียนสำนักงานขนส่ง

2. เราต้องนำรถเพื่อรับการตรวจสภาพรถ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

3. เมื่อตรวจสภาพรถเสร็จ ก็ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ

4. รับคู่มือจดทะเบียนรถ ใบเสร็จ เครื่องหมายเสียภาษี แผ่นป้ายทะเบียนรถ

โอนลอย ต้องใช้เอกสารยังไง

          การโอนลอย คือ การที่ผู้ขายส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อ พร้อมมอบแบบคำขอโอนและรับโอนรถ โดยได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เล่มทะเบียนรถ และหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง  ในกรณีนี้ผู้ซื้อจะต้องเป็นคนเข้าไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเอง

          ซึ่งการโอนลอย ก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ผู้ซื้อและผู้ขายต้องพิจารณาให้ดี เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

ข้อดีของการโอนลอย

1. สะดวก รวดเร็ว สามารถส่งรถและเอกสารให้กับผู้ซื้อได้เลย จึงทำให้ธุรกิจซื้อขายรถมือสองนิยมใช้วิธีโอนลอยให้กับลูกค้า

2. สามารถเปลี่ยนตัวผู้โอนได้เสมอ

ข้อเสียของการโอนลอย

1. กรณีที่ผู้ซื้อยังไมไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง แต่เกิดขับรถไปเกิดอุบัติก่อน หรือนำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตรวจสอบไปทางสำนักงานขนส่งว่าใครเป็นเจ้าของรถ ซึ่งหากยังเป็นชื่อผู้ขายอยู่อาจจะต้องถูกเชิญไปให้        ปากคำ หรือโดนตั้งข้อหา ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากตามมาถึงแม้เราจะไม่ได้ทำผิดก็ตาม

2. กรณีบัตรผู้ขายหมดอายุ ก็จะมีปัญหาในการโอน โดยจะต้องเสียเวลาในการส่งเอกสารใหม่มาให้ หรือหากผู้ขายเสียชีวิต ก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการขอเอกสารใหม่

3. กรณีผู้ซื้อไม่ไปโอน และไม่มีการต่อภาษี ซึ่งชื่อในการค้างต่อภาษีก็จะยังเป็นชื่อผู้ขายอยู่

การโอนมอเตอร์ไซค์ เหมือนกับ รถเก๋งไหม

          การโอนรถมอเตอร์โซค์และรถเก๋ง มีการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการโอนที่คล้ายกัน แต่ก็จะมีบางขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปแค่ลำดับก่อนหลัง คือ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ จะต้องไปตรวจสอบสภาพรถก่อน ที่จะไปกรอกแบบคำขอและรับโอน  ส่วนรถเก๋ง ต้องไปกรอกแบบคำขอและรับโอนก่อนค่อยไปตรวจสภาพรถยนต์  ส่วนขั้นตอนถัดไปก็ดำเนินการเหมือนกัน

การโอนรถ ใช้เงินเท่าไหร่

          ในการโอนรถแน่นอนว่าต้องมีค่าธรรมในการโอนรถ เพื่อให้ผู้อ่านได้เตรียมเงินให้พร้อมก่อนการไปโอนรถ เป็นการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จะได้ไม่เกิดปัญหาเมื่อไปถึงสำนักงานขนส่ง

1. ค่าคำขอ 5 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท

3. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท

4. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 (ถ้าเปลี่ยน)

5. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนชำรุด หรือ เก่า)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

[🔴]ประกันชั้น 3 พันธุ์แปร๊นนน เริ่ม 1,800 บาท/ปี* คุ้มครองอย่างช้าง ! ราคาอย่างมด !ประกันชั้น 3 เร็วจริง ไม่ถึง 5 นาที !!
ส่งหลักฐานเสร็จ
กรมธรรม์ออนไลน์ก็ออกเลย ไม่ต้องเสียเวลารอ !

724 ประกันออนไลน์ เร็วและใส่ใจ คลิกเลย https://bit.ly/2Om4hQN
#ข่าวดีประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

[🔴] ลดกระดาษ ลดขยะ ได้กรมธรรม์เร็ว

🔴 ในเดือนกรกฎาคมนี้ 724 ประกันออนไลน์ มีอายุครบ 2 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 อย่างมั่นคง สิ่งที่เราพยายามทำในตอนนี้คือ การช่วยแบ่งเบาปัญหาขยะของประเทศ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่องค์กรทั่วโลกกำลังพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำกระเป๋าผ้ามาใช้แทนการใช้ถุงพลาสติก หรือเริ่มมีการใช้หลอดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายแทนการใช้หลอดพลาสติกเช่นกัน ซึ่ง 724 ประกันภัยออนไลน์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ และคิดหาวิธีการแก้ไข โดยเริ่มจากการลดการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่เริ่มได้เลยทันที และได้ประโยชน์กับตัวลูกค้าเองด้วยเช่นกันปีนี้ 724 ประกันออนไลน์ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่ต้องมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคม ยิ่งในเดือนพิเศษนี้ เมื่อลูกค้าที่รักของเราทุกคน ซื้อประกันออนไลน์กับเรา ในทุกประเภทของความคุ้มครอง สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมกับเราได้เลยกับโครงการ “ลดกระดาษ ลดขยะ ได้กรมเร็ว” ซึ่งในโครงการนี้เราสนับสนุนให้ลูกค้าเลือกรับกรมธรรม์ทางออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษ และการันตีความเร็วให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับกรมธรรม์ภายใน 5 นาที โดยทุกกรมธรรม์ที่ลูกค้าเลือกรับทางออนไลน์ เราก็จะร่วมสมทบทุน เงินบริจาค 5 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ ให้แก่หน่วยงานการกุศลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับหน่วยงานการกุศลที่กล่าวมานั้น ทาง 724 ประกันออนไลน์ จะแจ้งให้ทราบ หลังจากที่ได้บริจาคให้กับหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว เพื่อบอกกล่าวกับสมาชิกและลูกค้าของเราที่ได้ร่วมทำบุญด้วยกัน ขอให้สิ่งดี ๆ ที่ได้ร่วมทำกันในวันนี้ ก่อเกิดเป็นความสุข ความเจริญให้กับสมาชิกและลูกค้าของเราทุกคนครับ

จากแนวคิดและโครงการที่ได้กล่าวมาข้างต้น 724 ประกันออนไลน์ ยิ่งกล้าการันตีความเร็วในการส่งกรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ 4 ชั่วโมง และประกันประเภทอื่น ๆ ภายใน 5 นาที เพื่อตอกย้ำการบริการที่เร็วและใส่ใจแก่ลูกค้าทุกท่านให้เกิดความมั่นใจ ทั้งได้ช่วยลดขยะและได้บุญกันถ้วนหน้า ขอบคุณสำหรับทุกความสนับสนุนที่มีให้กับเรา 724 ประกันออนไลน์ เร็วและใส่ใจ ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
คลิกเลย https://bit.ly/2GmvUTO
จุดเด่นของธุรกิจ MGM ของ ศรีกรุงโบรคเกอร์

สมัครสมาชิกเพียง 200 บาท ได้สิทธิซื้อประกันภัยราคาพิเศษ ตลอดชีพ
มีบริการที่หลากหลาย มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
แนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิก เพื่อนได้ส่วนลด คุณยังได้ค่าแนะนำ
มีรายได้หลายทาง ทั้งขายเอง แนะนำบอกต่อ และบริหารทีม
ลูกค้าต้องซื้อซ้ำทุกปี กฎหมายบังคับ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า
เป็นธุรกิจที่ใหญ่มาก กำลังซื้อมากกว่า 2 แสนล้านบาท/ปี
เริ่มธุรกิจง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และ..ไม่มีเพดานรายได้
ไม่บังคับยอดรายเดือน หรือรายปี แต่..ก็มีรายได้หลักแสนต่อเดือนได้
สามารถโอนผลงาน รายได้ให้ทายาทได้ โดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่

สิ่งที่คุณจะได้รับ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ทีมงานโค้ชสัมพันธ์ศรีกรุงโบรคเกอร์

เคลมสีรอบคัน ทำแล้วดีจริงเหรอ ?