โค้ชสัมพันธ์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ (โค้ชประกันภัยรถยนต์ ) (ผมจะเป็น ผู้ฝึกสอนงาน ประกันภัยรถยนต์ ฟรี ให้กับท่าน) ตอบทุกคำถาม ที่ท่าน ต้องการรู้ และช่วยให้ท่าน ลดรายจ่าย^เพื่อรายได้ สำนักงานตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย นายสัมพันธ์ กิตติวรวิศาล (รหัสตัวแทน AM00062781 ผู้แจ้งงาน)ใบอนุญาตเลขที่ 5804004537 (หมดอายุ 01/03/23)

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียน ห้ามบริษัทประกันภัย บอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน


คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียน ห้ามบริษัทประกันภัย บอกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19 
เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
ตามที่มีข่าวว่าบริษัทประกันภัยรายหนึ่งมีหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยแจ้งการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 รวมทั้งมีการเผยแพร่เอกสารการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อสาธารณชนนั้น 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ประสานงานกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้พี่น้องประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อน โดยเห็นว่า ในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันภัยควรเป็นที่พึ่งและสามารถเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ตลอดจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 
เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท 
ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัย 
โดยคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ได้สั่งให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 
ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และกรมธรรม์ประกันภัย 
COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และยังคงมีผลใช้บังคับ 
เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัย
 เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัย ซึ่งหมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่ยังไม่หมดอายุ
จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนกว่าจะหมดอายุความคุ้มครอง 
โดยที่บริษัทประกันภัยจะไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ตามอำเภอใจ 
“การออกคำสั่งนี้เป็นกรณีที่นายทะเบียนเห็นสมควร เนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้เอาประกันโควิดเป็นวงกว้าง 
ทั้งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของระบบประกันภัยไทย รวมทั้งมีการใช้มาตรการอย่างอื่นแล้วไม่เป็นผล 
จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามบานปลาย โดยที่คำสั่งดังกล่าวจะมี
ผลกับบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท จึงไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งต่อไปจะได้หารือกันเพื่อให้มีการปรับปรุงเงื่อนไข
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด 
และขอให้ประชาชนมั่นใจต่อระบบประกันภัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้ในทุกสถานการณ์ 
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องประกันภัย หรือต้องการข้อมูลด้านประกันภัยเพิ่มเติม 
สอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 
เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย
===============
===============
ประกันโควิดเราก็มี
ซื้อได้ด้วยตัวเอง
คลิกเลย ตารางเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19
แผนประกันโควิด ไม่มีส่วนลดและคะแนน (สำหรับสมาชิก) https://share.724.co.th/insure/a/AbqwHUXK/AM00062781


 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บ้านพัง บาดเจ็บ เรียกค่าเสียหายจากใครได้ โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้


🔥 บ้านพัง บาดเจ็บ เรียกค่าเสียหายจากใครได้ ?
#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้
___________________________________________________

1.เรียกร้องค่าสินไหมจากโรงงานกิ่งแก้ว
(โรงงานทำประกัน 3 ฉบับ ทุนประกันรับผิดต่อบุคคลภายนอก 20 ล้าน)
.
🟢 บ้านเสียหาย กระจกแตก เพดานพัง
・ถ่ายรูปความเสียหาย และภาพบ้านที่เห็นบ้านเลขที่ชัดเจน
・จดรายการความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด
・ให้ช่างหรือผู้รับเหมาประเมินค่าเสียหาย เก็บใบเสร็จรับเงินไว้
ยื่นพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
แจ้งความที่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทรปราการ

โทรศัพท์ ติดต่อ 02-7403211

🟢 บาดเจ็บ หูดับ
・พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและตรวจรักษา
・ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ยื่นพร้อมภาพถ่ายบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
และแจ้งความที่ ณ จุดเกิดเหตุเช่นเดียวกัน
คือ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทรปราการ ติดต่อ 02-7403211
___________________________________________________

2.เรียกร้องค่าสินไหมจากประกันอัคคีภัยของตนเอง
.
🟢 ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจะมีความคุ้มครอง ‘ภัยระเบิดทุกชนิด’ อยู่แล้วซึ่งสามารถเรียกค่าสินไหมได้เลย โดยการ
・จดความเสียหาย มูลค่าทรัพย์สิน รายการทรัพย์สินที่เสียหาย
โดยละเอียดเท่าที่จะทำได้
・ถ่ายภาพความเสียหาย
・ใบเสร็จค่าซ่อม/ใบเสนอราคาค่าซ่อม
・ฟอร์มเคลมของแต่ละบริษัทประกัน
(แบบฟอร์มการเคลมประกันอัคคีภัยทุกเจ้า : https://bit.ly/724Fire-Claim)
・สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน สำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาหน้าบุคแบงค์
・สำเนาบันทึกประจำวัน
・รวบรวมยื่นกับบริษัทประกันฯ ของคุณ
*บางบ.เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุด้วย
.
🟢 ส่วนประกันอัคคีภัยมาตรฐานสำหรับสถานประกอบธุรกิจ
หากซื้อประกันภัยระเบิดเพิ่มไว้จึงจะสามารถเคลมได้เช่นเดียวกัน
แต่ถ้าไม่ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองในกรณีภัยระเบิดนี้
.
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนออกมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศ
อย่าลืมหยิบจับเอกสารสำคัญของตัวเอง ป้องกันความเสียหายซ้ำ
และเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 💚
.
🏡 สำหรับใครที่มองว่ากันไว้ดีกว่าแก้
เมื่อเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้าน
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อุ่นใจกว่าด้วยประกันบ้าน คุ้มครองไฟไหม้
น้ำท่วม เหตุระเบิด และเหตุไม่คาดฝันเกี่ยวกับบ้าน
คลิก : https://bit.ly/2TLnH55
-----------
 (ฟรี) คลิก สมัครสมาชิก รับสิทธิพิเศษ📌
-----------
===============
รวมประกันเลือกมาให้ทุกท่านถูกที่สุด📌
( ซื้อได้ทั้งรถเก๋ง และกระบะ )
เลือกซื้อได้ดวยตัวท่านเอง
ไม่มีใครมากวนใจ.....
724 ออนไลน์ซื้อประกัน พรบ.ได้ 24 ชม.
ปริ้นได้ด้วยตัวเอง นำไปต่อภาษีได้เลย..
-----------
 (ฟรี) คลิก สมัครสมาชิก รับสิทธิพิเศษ📌
-----------
🛒 พ.ร.บ. ออนไลน์ซื้อเองง่าย 
📌(ปริ้นนำไปต่อภาษี ต่อทะเบียนได้เลย)
(ทำรายการสั่งซื้อออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง)
-----------
ประกันชั้น 2+ ปีละ 5,900 บาท
‍ซ่อมเขา ซ่อมเรา
📌ยืนหนึ่ง ถูกที่สุด จากเมืองไทยประกันภัย
-----------
 📌ประกันชั้น 2+ ถูกสุดใน 3 โลก
‍ซ่อมเขา ซ่อมเรา
เบี้ยเริ่มต้น 6,000 บาท/ปี
คลิกเลย https://bit.ly/35MSlfY
-----------
📌ประกันชั้น 3+ ถูกและคุ้มครองดี
ซ่อมเขา ซ่อมเรา
เบี้ยเริ่มต้น 4,900 บาท/ปี
คลิกเลย https://bit.ly/2WmgUND
-----------
📌ไทยวิวัฒน์ เริ่ม 7,500 บาท / ปี*
ซ่อมเขา ซ่อมเรา
----
สินค้าอื่่น ๆ
เราก็มี https://bit.ly/3q3xuz4
----
----
----
----
----
----
ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้
(หรือจะหารายได้เสริม ติดต่อ)
"สมัครสมาชิกกับศรีกรุงได้อะไรบ้าง....?
-----------
-----------
ดู VDOเพิ่มเติมได้ที่
-----------
-----------
ติดต่อผู้แนะนำ (สอนทุกอย่างไม่มีกั๊ก)
สัมพันธ์ กิตติวรวิศาล 
(รหัส AM00062781 )
ยินดีให้คำปรึกษา กับท่านที่ต้องการเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์
ใบอนุญาตเลขที่ 5804004537
(หมดอายุ 01/03/2023)
โทร. : 0811988003
Line : 0811988003
"ฝากข้อความได้ 24 ชม."
-----------
-----------

#นายหน้าศรีกรุง #ประกันภัย #โควิด
#724ประกันออนไลน์ครบทุกประกัน #ซื้อได้7วัน24ชั่วโมง 

จุดเด่นของธุรกิจ MGM ของ ศรีกรุงโบรคเกอร์

สมัครสมาชิกเพียง 200 บาท ได้สิทธิซื้อประกันภัยราคาพิเศษ ตลอดชีพ
มีบริการที่หลากหลาย มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ
แนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิก เพื่อนได้ส่วนลด คุณยังได้ค่าแนะนำ
มีรายได้หลายทาง ทั้งขายเอง แนะนำบอกต่อ และบริหารทีม
ลูกค้าต้องซื้อซ้ำทุกปี กฎหมายบังคับ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า
เป็นธุรกิจที่ใหญ่มาก กำลังซื้อมากกว่า 2 แสนล้านบาท/ปี
เริ่มธุรกิจง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และ..ไม่มีเพดานรายได้
ไม่บังคับยอดรายเดือน หรือรายปี แต่..ก็มีรายได้หลักแสนต่อเดือนได้
สามารถโอนผลงาน รายได้ให้ทายาทได้ โดยไม่ต้องนับหนึ่งใหม่

สิ่งที่คุณจะได้รับ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ทีมงานโค้ชสัมพันธ์ศรีกรุงโบรคเกอร์

เคลมสีรอบคัน ทำแล้วดีจริงเหรอ ?